Uzņēmums

Dalība projektos

Sadarbībā ar Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centru -uzsākts jauns pētniecības projekts

SIA „Silvanols” Kompetences centra („SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centrs””) ietvaros uzsācis realizēt pētniecības projektu: „ Uz dabas vielu bāzes veidotas hiperholesterinēmijas profilakses uztura bagātinātāja izstrāde, kā arī produkta kvalitātes, drošības un efektivitātes pētījumi ” (Projekta Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004).

Pētniecības projekta mērķis ir izstrādāt  jaunu uz dabas vielu bāzes veidotu hiperholesterinēmijas profilakses produktu uztura bagātinātāja statusā ar pierādītu efektivitāti. Projekta realizācijas periods: 2023. gada maijs – 2026. gada aprīlis.

 

Projekta «Uz dabas vielu bāzes veidotā hiperholesterinēmijas profilakses uztura bagātinātājā izstrāde, kā arī produkta kvalitātes, drošības un efektivitātes pētījumi» Nr.5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 norisē tiek atklāta jauna informācija par  izejvielām, par alternatīvo izejvielu piegādātājiem, tika iniciēts papildināt pētījuma saturu un padziļināti izpētīt izejvielu aktivitāti un to sinerģiju kompozīcijā (produktā). Tika sagatavotie tehniskie uzdevumi, lai uzsāktu  pētījuma partneru izvēli.

www.fbmtkc.lv

Back to top