Uzņēmums

Dalība projektos

Bioloģiski aktīvām vielām bagātu augu ekstraktu savietojamības izpēte ar gelu veidojošiem polimēriem

SIA „Silvanols” Kompetences centra („Vides, Bioenerģētikas un Biotehnoloģijas kompetences centrs”) ietvaros uzsācis realizēt pētniecības projektu: „Bioloģiski aktīvām vielām bagātu augu ekstraktu savietojamības izpēte ar gelu veidojošiem polimēriem, iegūstot stabilas biokompozītsistēmas ” (līguma Nr. L-KC-11-0005).

Pētniecības projekta mērķis ir izpētīt dažādu dabasvielu ekstraktu savietojamības iespējas ar gelu veidojošiem polimēriem, iegūstot stabilas biokompozītsistēmas. Projekta realizācijas periods: 2014. gada janvāris – 2015. gada jūnijs.

www.vbbkc.lv

Back to top