Farmaatsia, biomeditsiini ja meditsiini tehnoloogiate pädevuskeskus

Farmaatsia, biomeditsiini ja meditsiini tehnoloogiate pädevuskeskus

Tegevusprogrammi „Majanduskasv ja tööhõive“ 1.2.1 eriabi eesmärgi „Erasektori investeeringute suurendamine teadus- ja arendustegevusse“ 1.2.1.1 meetmes „Toetus uute toodete ja tehnoloogiate väljatöötamiseks pädevuskeskuste raames“ teostab SIA Farmaatsia, biomeditsiini ja meditsiini tehnoloogiate pädevuskeskus alates 1.juunist 2016 kuni 31.detsembrini 2018 projekti nr 1.2.1.1/16/A/006 „Farmaatsia, biomeditsiini ja meditsiini tehnoloogiate pädevuskeskus“.

SIA Farmaatsia, biomeditsiini ja meditsiini tehnoloogiate pädevuskeskuse asutajateks on viis Läti juhtivat farmaatsia, keemia ja kosmeetika ettevõtet: AS Olainfarm, AS Grindeks, SIA PharmIdea, SIA LabochemLV, SIA Madara Cosmetics ja selts „Lät keemia ja farmaatsia ettevõtete assotsiatsioon“. Rohkem teavet saab veebisaidilt http://fbmtkc.lv/.

Farmaatsia, biomeditsiini ja meditsiini tehnoloogiate pädevuskeskus hõlmab kahte teadussuunda:

 1. Farmaatsia, originaalravimid ja geneerikud – aktiivsete meditsiiniainete uurimine uute sh patendivabade medikamentide väljatöötamiseks, spetsiifiliste ainete hindamine konkreetsete haiguste raviks jmt;
 2. Loodusravimid, toidulisandid, funktsionaalne kosmeetika – uute kosmeetikatoodete väljatöötamine vastavalt kosmeetikavaldkonna trendidele.

Pädevuskeskuse projekti eesmärk on toetada vähemalt 12 uuringut vastavalt defineeritud uurimissuundadele, arendades uusi tooteid ja valdkonna tehnoloogiaid ning võttes neid kasutusele tootmisse, niiviisi soodustades teadusuuringute ja tööstuse sektori koostööd ja valdkonna ettevõtjate konkurentsivõime suurenemist. Kogu kavandatud ERF-i poolne rahastus projektile on 3 206 250 EUR.

Projekti „Farmaatsia, biomeditsiini ja meditsiini tehnoloogiate pädevuskeskus“ raames on SIA SILVANOLS 1.septembril 2016 alustanud uurimisprojekti „Loodusainete baasil allergia vastase profülaktilise meditsiiniseadme väljatöötamine ning toote kvaliteedi, ohutuse ja tõhususe uuringud“ (P4) elluviimist. Uurimisprojekti eesmärgiks on töötada välja uus toode, mille koostises kasutatakse looduslikke taimseid aineid, mis omavad võimet pärssida allergilise reaktsiooni poolt tekitatud sümptomeid põhjustamata kasutajale soovimatuid kõrvalmõjusid.

Projekt on plaanis realiseerida kuni 31.detsembrini 2018. Planeeritud projekti maksumus on 219 184 EUR, sealhulgas Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastus summas 95 893 EUR. SIA SILVANOLS-i poolt projekti „Farmaatsia, biomeditsiini ja meditsiini tehnoloogiate pädevuskeskus“ raames uurimisprojektis „Loodusainete baasil allergia vastase profülaktilise meditsiini seadme väljatöötamine ning toote kvaliteedi, ohutuse ja tõhususe uuringud“ (P4) teostatud tööde kronoloogia:

 1. Alates septembrist 2016 kuni novembrini 2017 SIA SILVANOLS teostas järgmisi hankemenetlusi: „Uuring meditsiiniseadme näidiste kihi moodustavate füüsikaliste omaduste ja mõju kohta kudede elujõulisusele“, “Meditsiiniseadme näidiste tõhusa annuse in vitro uuring“ ja „Meditsiiniseadme näidiste füüsikalise toime uuring in vivo“. Hanke tulemusel pakutud lepingu hind kokku 106530,00 EUR. Informatsioon väljakuulutatud hangete ja nende tulemuste kohta on kättesaadav Hangete järelevalve büroo kodulehelt: www.iub.gov.lv.
 2. 21.veebruaril 2017 SIA Farmaatsia, biomeditsiini ja meditsiini tehnoloogiate pädevuskeskus on saanud kätte Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastuse toetusmakse maksetaotluse nr 1 eest seoses ajavahemikuga alates 01.06 – 10.10.2016, mis hõlmab SIA SILVANOLS-i uuringutes teostatud abikõlblikke kulusid summas 2 912,42 EUR, sealhulgas Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastust summas 1 456,22 EUR.
 3. 30.märtsil 2017 SIA Farmaatsia, biomeditsiini ja meditsiini tehnoloogiate pädevuskeskus on saanud kätte Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastuse toetusmakse maksetaotluse nr 2 eest seoses ajavahemikuga alates 11.10.2016 – 10.01.2017, mis hõlmab SIA SILVANOLS-i uuringutes teostatud abikõlblikke kulusid summas 11 494,67 EUR, sealhulgas Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastust summas 5 747,34 EUR.
 4. 18.augustil 2017 SIA Farmaatsia, biomeditsiini ja meditsiini tehnoloogiate pädevuskeskus on saanud kätte Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastuse toetusmakse maksetaotluse nr 3 eest seoses ajavahemikuga alates 11.01.2017 – 10.04.2017, mis hõlmab SIA SILVANOLS-i uuringutes teostatud abikõlblikke kulusid summas 16483,75 EUR, sealhulgas Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastust summas 8241,88 EUR.
 5. 2.oktoobril 2017 SIA Farmaatsia, biomeditsiini ja meditsiini tehnoloogiate pädevuskeskus on saanud kätte Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastuse toetusmakse maksetaotluse nr 4 eest seoses ajavahemikuga alates 11.04.2017 – 10.07.2017, mis hõlmab SIA SILVANOLS-i uuringutes teostatud abikõlblikke kulusid summas 21353,15 EUR, sealhulgas Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastust summas 10676,58 EUR.
 6. 23.jaanuaril 2018 SIA Farmaatsia, biomeditsiini ja meditsiini tehnoloogiate pädevuskeskus on saanud kätte Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastuse toetusmakse maksetaotluse nr 5 eest seoses ajavahemikuga alates 11.07.2017 – 10.10.2017, mis hõlmab SIA SILVANOLS-i uuringutes teostatud abikõlblikke kulusid summas 19344,90 EUR, sealhulgas Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastust summas 9672,45 EUR.
 7. 28.aprillil 2018 SIA Farmaatsia, biomeditsiini ja meditsiini tehnoloogiate pädevuskeskus on saanud kätte Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastuse toetusmakse maksetaotluse nr 6 eest seoses ajavahemikuga alates 11.10.2017 – 10.01.2018, mis hõlmab SIA SILVANOLS-i uuringutes teostatud abikõlblikke kulusid summas 26777,06 EUR, sealhulgas ERF summas 13388,46 EUR.
 8. 17.juulil 2018 SIA Farmaatsia, biomeditsiini ja meditsiini tehnoloogiate pädevuskeskus on saanud kätte Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastuse toetusmakse maksetaotluse nr 7 eest seoses ajavahemikuga alates 11.01.2018 – 10.04.2018, mis hõlmab SIA SILVANOLS-i uuringutes teostatud abikõlblikke kulusid summas 45997,16 EUR, sealhulgas ERF summas 21046,15 EUR.
 9. 3.oktoobril 2018 SIA Farmaatsia, biomeditsiini ja meditsiini tehnoloogiate pädevuskeskus on saanud kätte Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastuse toetusmakse maksetaotluse nr 8 eest seoses ajavahemikuga alates 11.04.2018 – 10.07.2018, mis hõlmab SIA SILVANOLS-i uuringutes teostatud abikõlblikke kulusid summas 3752,01 EUR, sealhulgas ERF summas 1849,93 EUR.
 10. 17.oktoobril 2018 SIA Farmaatsia, biomeditsiini ja meditsiini tehnoloogiate pädevuskeskusele on esitatud aruanne ja maksetaotlus nr 9 projekti raames teostatud tegevuste, saavutatud tulemuste ja tehtud kulutuste kohta arvestusperioodil 11.07.2018-10.10.2018.
 11. 2018.aasta novembri alguses turu uuringu raames on sõlmitud välisteenuse leping allergia vastase pihusti komponentide katte moodustamise omaduste uurimise kohta summas 31250,00 EUR.
 12. 31.detsembril 2018 lõppes projekti elluviimine. Projekti käigus vastavalt planeeritule töötati välja uus loodusainete baasil allergia vastase profülaktika toote prototüüp meditsiini seadme staatusega.
 13. Jaanuaril 2019 SIA-le Farmaatsia, biomeditsiini ja meditsiini tehnoloogiate pädevuskeskus on esitatud lõpparuanne projekti raames teostatud tegevuste, saavutatud tulemuste ja tehtud kulutuste kohta arvestusperioodil 11.10.2018-31.12.2018.

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Back to top