Uzņēmums

Dalība projektos

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” no 2016.gada 1.jūnija līdz  2018.gada 31.decembrim īsteno projektu Nr.1.2.1.1/16/A/006 “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs”.

SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” dibinātāji ir pieci Latvijas vadošie farmācijas, ķīmijas un kosmētikas uzņēmumi: AS “Olainfarm”, AS “Grindeks”, SIA “PharmIdea”, SIA “LabochemLV”, SIA “Madara Cosmetics” un Biedrība “Latvijas ķīmijas un farmācijas uzņēmumu asociācija”. Plašāka informācija ir pieejama vietnē http://fbmtkc.lv/.

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

 1. Farmācija, oriģinālzāles un ģenēriskās zāles – aktīvo medicīnas vielu izpēte jaunu t.sk. patentbrīvo medikamentu izstrādei, specifisku vielu novērtēšana konkrētu slimību ārstēšanai u.tml.;
 2. Dabas vielu zāles, uztura bagātinātāji, funkcionālā kosmētika – izstrādāt jaunus kosmētikas produktus, atbilstoši kosmētikas nozares tendencēm.

Kompetences centra projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 12 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē, kā arī ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu. Kopējais ERAF atbalsta finansējums projektam plānots EUR 3 206 250 apmērā.

Projektā “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” SIA “SILVANOLS” 2016. gada 1.septembrī ir uzsākusi pētniecības projekta “Uz dabas vielu bāzes veidotas anti-alerģijas profilakses medicīnas ierīces izstrāde, kā arī produkta kvalitātes, drošības un efektivitātes pētījumi” (P4) īstenošanu. Pētniecības projekta mērķis ir izstrādāt jaunu produktu, kura sastāvā tiks izmantotas dabīgas augu vielas, kurām ir spēja nomākt alerģisku reakciju izraisītus simptomus, neizraisot lietotājam nevēlamas blakus parādības.

Projektu plānots realizēt līdz 2018.gada 31.decembrim. Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 219 184, tai skaitā EUR 95 893 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. SIA “SILVANOLS” projekta “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” ietvaros pētniecības projekta “Uz dabas vielu bāzes veidotas anti-alerģijas profilakses medicīnas ierīces izstrāde, kā arī produkta kvalitātes, drošības un efektivitātes pētījumi” (P4) īstenoto darbu hronoloģija:

 1. No 2016. gada septembra līdz 2017.gada novembrim SIA “SILVANOLS” veica iepirkumu procedūras “Medicīniskas ierīces paraugu fizikālo slāņveidojošo īpašību un iedarbību uz audu dzīvotspēju pētījums”, “Medicīniskas ierīces paraugu efektīvās devas “in vitro” pētījums” un “Medicīniskas ierīces paraugu fizikālās iedarbības pētījums “in vivo””. Iepirkumu rezultātā piedāvātā kopējā līgumcena EUR 106530,00. Informācija par izsludinātajiem iepirkumiem un tā rezultātiem ir pieejama Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā: www.iub.gov.lv.
 2. 2017.gada 21.februārī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” ir saņēmis Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.1, par periodu: 01.06.-10.10.2016., kurā ir iekļautas SIA “SILVANOLS” pētījumos veiktās attiecināmās izmaksas EUR 2 912,42, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 1 456,22.
 3. 2017.gada 30.martā SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” ir saņēmis Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.2, par periodu: 11.10.2016.-10.01.2017., kurā ir iekļautas SIA “SILVANOLS” pētījumos veiktās attiecināmās izmaksas EUR 11 494,67 tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 5 747,34.
 4. 2017.gada 18.augustā SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” ir saņēmis Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.3, par periodu: 11.01.2017.-10.04.2017., kurā ir iekļautas SIA “SILVANOLS” pētījumos veiktās attiecināmās izmaksas EUR 16483,75 tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 8241,88.
 5. 2017.gada 2.oktobrī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” ir saņēmis Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.4, par periodu: 11.04.2017.-10.07.2017., kurā ir iekļautas SIA “SILVANOLS” pētījumos veiktās attiecināmās izmaksas EUR 21353,15 tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 10676,58.
 6. 2018.gada 23.janvārī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” ir saņēmis Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.5, par periodu: 11.07.2017.-10.10.2017., kurā ir iekļautas SIA “SILVANOLS” pētījumos veiktās attiecināmās izmaksas EUR 19344,90 tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 9672,45.
 7. 2018.gada 26.aprīlī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” ir saņēmis Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.6, par periodu: 11.10.2017.-10.01.2018., kurā ir iekļautas SIA “SILVANOLS” pētījumos veiktās attiecināmās izmaksas EUR 26777,06 tai skaitā ERAF finansējums EUR 13388,46.
 8. 2018.gada 17.jūlijā SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” ir saņēmis Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.7, par periodu: 11.01.2018.-10.04.2018., kurā ir iekļautas SIA “SILVANOLS” pētījumos veiktās attiecināmās izmaksas EUR 45997,16 tai skaitā ERAF finansējums EUR 21046,15.
 9. 2018.gada 3.oktobrī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” ir saņēmis Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma atbalsta maksājumu par maksājuma pieprasījumu Nr.8, par periodu: 11.04.2018.-10.07.2018., kurā ir iekļautas SIA “SILVANOLS” pētījumos veiktās attiecināmās izmaksas EUR 3752,01, tai skaitā ERAF finansējums EUR 1849,93.
 10. 2018.gada 17.oktobrī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs”  iesniegts pārskats un maksājuma pieprasījums Nr.9 par projekta ietvaros veiktajām darbībām, sasniegtajiem rezultātiem un veiktajiem izdevumiem 11.07.2018.-10.10.2018. pārskata periodā.
 11. 2018.gada novembra sākumā tirgus izpētes ietvaros noslēgts ārpakalpojuma līgums par antialerģiskā spreja komponentu pārklājumu veidojošo īpašību izpēti par EUR 31250,00.
 12. 2018.gada 31.decembrī noslēdzās projekta īstenošana. Projekta ietvaros atbilstoši plānotajam izstrādāts jauns uz dabas vielu bāzes veidots anti-alerģijas profilakses produkta prototips ar medicīnas ierīces statusu.
 13. 2019.gada janvārī SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” iesniegts noslēguma pārskats par projekta ietvaros veiktajām darbībām, sasniegtajiem rezultātiem un veiktajiem izdevumiem 11.10.2018.-31.12.2018. pārskata periodā.

 

Back to top