Sõlmitakse leping projekti elluviimiseks, mis näeb ette tööjõu kvalifikatsiooni tõstmist

Sõlmitakse leping projekti elluviimiseks, mis näeb ette tööjõu kvalifikatsiooni tõstmist

22.oktoobril 2010 LIAA võttis vastu otsuse LPUA poolt esitatud projekti „Läti polügraafia ja pakendi valdkonna tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine“ ESF kaasrahastuse saamiseks tegevusprogrammi „Inimressurss ja tööhõive“ täienduse 1.3.1.1.1 alategevuses „Toetus töötajate koolitamiseks ettevõtjate konkurentsivõime soodustamiseks – toetus partnerlustes korraldatud koolitustel“, omistades projekti avaldusele identifitseerimisnumbri APA/1.3.1.1.1/10/02/015.

Läti Polügraafia ettevõtete assotsiatsioon on 4.jaanuaril 2011 sõlminud projekti teostamiseks Lepingu nr L-APA-10-0028 (projekti nr APA/1/3/1/1/1/10/02/015) V/A Läti Investeeringute ja arengu agentuuriga projekti „Läti polügraafia ja pakendi valdkonna tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine“ teostamiseks, mida kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Back to top