Uzņēmums

Dalība projektos

Smiltsērkšķu atsiju sausā ekstrakta ķīmiskā sastāva un antioksidatīvās aktivitātes izpēte

SIA „Silvanols” Kompetences centra („Vides, Bioenerģētikas un Biotehnoloģijas kompetences centrs”) ietvaros uzsācis realizēt pētniecības projektu: “Smiltsērkšķu atsiju sausā ekstrakta ķīmiskā, antioksidatīvā sastāva izpēte, salīdzinājumā ar smiltsērkšķu dzinumu sausā ekstrakta ķīmiskajām, antioksidatīvām īpašībām” (līguma Nr. L-KC-11-0005).

Pētniecības projekta mērķis ir laboratorijas apstākļos iegūt un izanalizēt smiltsērkšķu atsiju sauso ekstraktu ar potenciāli augstu antioksidatīvo aktivitāti, salīdzinājumā ar laboratorijas apstākļos iegūtu smiltsērkšķu dzinumu sausā ekstrakta antioksidatīvo aktivitāti.   Projekta realizācijas periods: 2014. gada janvāris – 2015. gada jūnijs.

www.vbbkc.lv

Back to top